Polska wersja English version

Ostatni tom

T.2: TERESA GRZYBKOWSKA, Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych, GRAŻYNA RAJ (red.)

T.2: TERESA GRZYBKOWSKA, Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych, GRAŻYNA RAJ (red.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 ISBN 978-83-65480-28-6 (356 s.)